بانک سپه در سمت راست صفحات داخلی
جستجو:
مجوز مرخصی ۹ ماهه زایمان پس از ۸ سال!

دادخبر؛ بالاخره بعد از هشت‌سال، ساز و کار تامین منابع مالی برای استفاده مادران از مرخصی ۹ ماهه زایمان با دریافت حقوق کامل مشخص شد و دولت برای حل و فصل ماجرا، یک مصوبه داد.

ارسال شده 3 ماه پيش
صفحات: 1

جدیدترین اخبار