طراحی سایت
جستجو:
خانم مربی اسکی، اجازۀ صادر نشدۀ همسر و جای خالی مصلحت

دادخبر؛ می توان حکومت را دخالت داد. هر چند ابتدا باید همسر را توجیه کرد اگر مانع سفر شوی تنها جسم او در خانه است و دل و روح او نه...

ارسال شده 3 ماه پيش
۲۰ درصد پست‌های مدیریتی استان بوشهر در اختیار بانوان است

دادخبر؛  مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: در زمان حاضر ۲۰ درصد پست‌های مدیریتی این استان در سطوح میانی و پایه در اختیار بانوان توانمند است.

ارسال شده 3 ماه پيش
صفحات: 1

جدیدترین اخبار