طراحی سایت
تاريخ انتشار: 18 خرداد 1398 - 15:53
مهراب شاد

دات نیوز؛ در این یادداشت برآنیم که مروری بر اتفاقات گذشته بر فضای مدیریتی و رویکردهای متاثر از آن در حوزه اشتغال و تاثیرات سیاسی منشعب از آن در فضای سیاسی استان داشته باشیم. 

 اراده های پیدا و پنهان برای انشقاق اجتماعی استان

دات نیوز ـ مهراب شاد: حکایت مدیران توانمند و سرمایه های مدیریتی دشتستان در تقابل و مقام مقایسه با دیگر نقاط استان به مثابه حکایت مرغ همسایه است که برای ما مردم همیشه غاز بوده و چندان به معیارهای سنجشی که ملاک مقایسه است التفاتی نداشته ایم و از خودی همیشه نقاط ضعف و از همسایه همیشه نقاط قوت را دیده ایم.

این روزها فضای رسانه ای استان و دشتستان متاثر از بحث حق سهم آلایندگی منطقه پارس جنوبی و مسائل آماری اداره اشتغال منطقه ویژه و تقابل جبهه مدیریتی حوزه جنوب استان با دیگر مناطق استان و خاصه شهرستان دشتستان به عنوان بزرگترین شهرستان استان بسیار ملتهب بوده و در هماهنگی پنهان با برخی هسته های سیاسی استان به جولانگاهی برای به قربانی بردن مدیران توانمند این شهرستان تبدیل شده است.

مدیرانی که به واسطه شرایط حاد معیشتی و اشتغال حاکم بر کلیت جامعه همیشه در مظان اتهام بی کفایتی قرار گرفته و مضایق و محدودیت های سازمانی و حاکمیتی آنان در نظر گرفته نمی شود. 

در این یادداشت برآنیم که مروری بر اتفاقات گذشته بر فضای مدیریتی و رویکردهای متاثر از آن در حوزه اشتغال و تاثیرات سیاسی منشعب از آن در فضای سیاسی استان داشته باشیم. 

 

در شرایطی که کمتر کسی تصور میکرد در حوزه جنوب استان بوشهر با تجمع و ترافیک بازیگران سیاسی و ماهیت مسائل و دغدغه های این منطقه یک خانم ردای نمایندگی این حوزه از استان را به تن بپوشاند,  با زد و بندهای مرسوم مدیریتی و سیاسی که شاید خاص کشور ما باشد خانم الماسی با حمایت های پنهان و آشکار منطقه ویژه پارس جنوبی در رقابت نزدیک با رقیب قدری چون شیخ موسی احمدی و در شرایطی که یک نامزد تخریبی در حوزه آقای احمدی با حمایت منطقه ویژه وارد کارزار انتخاباتی شده بود، پیروز گردید.

 

اما به روال و رسم دیگر اتفاقات در صحنه سیاسی این کشور که گاها عمر توافقات و تخاصم ها را به ساعات و روزها کاهش میدهد! این پرده پیروزی انتخاباتی نیز به زودی به ورطه تقابل و تضاد بین نماینده پیروز و مدیریت منطقه ویژه کشیده شد و رفته رفته فاصله ها به واسطه رویه و رویکرد یکسویه و مناقشه برانگیز سیاسی خانم نماینده بیشتر از قبل می شد.

در شرایطی که خانم الماسی در چرخشی غیر منتظره  از صحنه سیاسی استان و تلاش در نزدیکی و هماهنگی هرچه بیشتر با دیگر نمایندگان استان های همجوار و حتی دوردست تر در حال حرکت بود و تمامی مزیت های اقتصادی و اجتماعی پارس جنوبی را میدان یکه تازی خود و همراهان انتخاباتی خود میدید و روز به روز زاویه بیشتری با استان ایجاد می‌نمود، مدیریت منطقه ویژه پارس جنوبی به جهت مصالح کلی استان و حراست از یکپارچگی اجتماعی و روانی استان در برابر طرح تفرقه افکنِ خانم الماسی قدعلم نمود و با رویکرد اصل شایسته سالاری و جذب نیروهای متخصص از تمامی نقاط استان با حفظ امتیازات میزبانانِ صنعت نفت سعی در تعدیل این شرایط و جلوگیری از رسیدن جو اجتماعی استان به یک ورشکستگی عمیق اجتماعی نمود.
اوج این تقابل در شرایطی رقم میخورد که دیگر نمایندگان استان و خصوصا دشتستان در انفعالی تاریخی بسر می‌بردند و چندان وقعی به اتفاقات در حال جریان در بعد اجتماعی و یکپارچگی روانی استان نداشتند. نیروهای متخصص و متقاضی کار در حوزه صنعت نفت استان در خلاء اطلاق عنوان بومی و غیربومی گرفتار آمده بودند و شرکت های عمدتا غیر بومی که سکان بهره‌برداری و مدیریت پروژه های عظیم صنعت گاز و پتروشیمی استان را در دست داشتند بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قوانین مستقر در حوزه اشتغال منطقه ویژه ,سهم پنجاه درصدی نیروهای غیر بومی خود را در قالب لیست های جداگانه به مراکز اشتغال ارائه میدادند و مجوز بکارگیری این نیروها را از مراجع قانونی اخذ می‌نمودند ولی در بُعدِ سهم پنجاه درصدِ بومی با رویکرد تفکیک بومی ها استان به بومی درجه یک و دو, فرصتی برای جذب نیروهای متخصصِ غیر از حوزه جنوب استان فراهم نمی شد و جوانان و متخصصان استان بوشهری در این خلاء هیچ امکانی برای اخذ معرفی نامه و ورود به مراکز اشتغال را نداشتند.

 

این رویکرد یکطرفه تا بدانجا پیش رفت که حتی در آزمون های استخدام رسمی که از طریق سازمان سنجش و تحت نظارت منطقه ویژه پارس جنوبی برگزار میگردید نام داوطلبین دیگر شهرستان های استان بوشهر حتی بعد از طی روند معمول و قانونی جذب از فرایند جذب حذف میگردید و تنها در یک مورد آزمون استخدامی شرکت پتروپالایش کنگان ۴۶ نفر از جوانان استان که عمدتا از حوزه دشتستان بودند به تیغ تیز حذف با رویکردِ درجه بندی بومی که خانم الماسی مُبدع آن بود برخوردند.

 

تقابل خانم نماینده و مدیرعامل منطقه ویژه تا بدانجا پیش رفت که خانم نماینده از بیم تاثیرگذاری مهدی یوسفی در انتخابات آینده و بدلیل اختلاف موضع در مورد جذب نیروهای متخصص و دفاع دکتر یوسفی از دیگر شهرستان ها، با هماهنگی و همراهی نمایندگان خوزستان و فارس  اقدام به حذف و جایگزینی این مدیر توانمند صنعت نفت کشور نمود. اقدامی که خود به اکمل معنا در تضاد با شعار حمایت از نیروهای متخصص و مدیران توانمند بومی از جانب خانم الماسی و آغازی بر سلسله اقداماتی بود که منتج به حذف اکثر مدیران بومی پارس جنوبی گردید.

تمامی این اتفاقات در شرایطی رقم میخورد که مدیریت استان بوشهر در سطح کلان با رویکرد تیم استانداری بعد از دکتر سالاری روز به روز به سمت حذف مدیران بومی پیش میرفت و نماینده گان دیگرِ استان نیز هرکدام با توجیهات خاص خود یا موضع انفعال می گرفتند یا در رویکردی انتخاباتی برای حذف رقبای احتمالی  در حوزه نمایندگی خود به صورت پنهان از این حذف ها حمایت می نمودند و یا حداقل دفاعی از پتانسیل های مدیریتی استان در سطح کلان مدیریتی یک وزارت خانه مهم همچون وزارت نفت نمی نمودند.

 

مسئله مهم و قابل تامل  در رویکرد جذب و بکارگیری نیرو در پارس جنوبی که از دیگر دلائل زاویه مدیریت پارس جنوبی با مدیریت مهدی یوسفی و تیم خانم الماسی بود ,اینست که در این جذب ها هیچ پایبندی به عدالت در بین شهرهای مختلف حوزه جنوب نبود و شهرهای مانند دیر و کنگان کمترین سهم را از جذب های تحت مدیریت خانم نماینده میبردند و تنها در اقدامی نمایشی چون آزمون پتروپالایش کنگان شاهد یک بازی رسانه ای برای بکارگیری جوانان این شهر بودیم و مورد مهمتر عدم پایبندی به اصل شایسته سالاری و تخصص محوری در این جذب ها بود و عملا تنها ملاک قرار گرفتن در لیست های استخدامی خانم نماینده به شرکت های مستقر در منطقه همراهی انتخاباتی و  سیاسی با نماینده این حوزه بود.

 

مردم استان و دشتستان اکنون و در مقام قضاوت و قیاس نباید مصداق مرغ همسایه غاز هست! عمل کنند و با دید منطقی و اشراف به بازی های پیدا و نهان سیاسی که در استان در جریان است به واکاوی وقایع بپردازند و اجازه موج سازی رسانه ای برای پیشبرد اهداف هسته های قدرت در استان را ندهند.

نخبگان مدیریتی هر جامعه به عنوان سرمایه ها و داشته های اجتماعی می بایست مورد حراست و حمایت جامعه و مسئولین قرار گیرند و از تخریب و افول انان جلوگیری شود تا فرصتی برا نمود بیشتر پتانسیل های جامعه در سطح کلان ایجاد شود نخبه های جامعه در بستر این همدلی و حمایت ها شانس رشد و تعالی را کسب نمایند.

استان های تاثیرگذار که سهم مهمی در مدیریت منابع و فرصت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور دارند تماما این الگو را در حوزه خود نهادینه کرده و بازی های سیاسی را میدانی برای تخریب داشته های خود نمی بینند و در هر شرایطی از سرمایه های خود صیانت می نمایند.


نظرات کاربران
دشتستان 6 ماه قبل گفت:
عمق فاجعه انفعال نمایندگانی چون سعادت و خدری را خوب مطرح کرده اید اما در این که خانم الماسی توانسته در نهایت دکتر یوسفی را برکنار کند بسیار مبالغه صورت گرفته است. بنا بر بخشنامه دو سال قبل زنگنه، هیچ مدیری نباید بیش از چهار سال بر یک سمت سازمانی باقی بماند، ادامه در کامنت بعد ...
دشتستان 6 ماه قبل گفت:
ادامه از کامنت قبل ... و خداحافظی دکتر یوسفی هم صرفا بنا به همان بخشنامه وزارتی و دقیقا در پایان چهارمین سال مدیریت در آن سازمان بود. خانم الماسی عملا کوچکتر از آن است که بتواند مدیران وزارت نفت با چارچوب خاص آن وزارتخانه را عزل و نصب کند.
دشتستان 6 ماه قبل گفت:
همانگونه که در نصب موسوی هم تاثیری نداشت و تنها ادعای تاثیر را پس از ناکامی در رساندن نزدیکان خود به آن منصب داشت.مطلب شما از آن جهت که نشان می دهد چه قدر در این استان به افراد دلسوز و کاربلد بی توجهی شده و با انتخاب های اشتباه فضا را برای جولان نماینده ها و مدیران منفعل باز می کنیم قابل تامل است.
سکینه الماسی کار رو بجای میکشونه که دیگه مردم استان جواب سلام همدیگه رو هم ندن ببینید کیه که میگم
موضوع عالی بود اقای شاد
کورش 6 ماه قبل گفت:
درود بر شاد عزیز بسیار عالی وآموزنده
باصولی 6 ماه قبل گفت:
کاش دوتا مسعول دلسوز مثل مهندس یوسفی داشتیم.بعد از مهندس بومیا ذلیل شدن و اخراج
علی 6 ماه قبل گفت:
بیخیالی نمایندگان استان هم از لحاظ حمایت از مدیران بومی و هم از لحاظ همبستگی واقعا نوبره
ناهید 6 ماه قبل گفت:
الماسی بسیار هم خوب عمل کرده و این نشان دهنده انتخاب خوب مردم هست، شما دشتستانیها هم حواستون بیشتر جمع کنید تا سرتون بی کله نمونه
احسان 6 ماه قبل گفت:
با سلام
آقای مهندس یوسفی از مدیران نخبه و پرتوان استان و صنعت نفت هستند و واقعا برای تمام استان بالاخص دشتستان بزرگ بسیار مفید بودند و آرزوی توفیق روز افزون دارم برای ایشان.
حسین کرمی 6 ماه قبل گفت:
اندرحکایت خیرالموجودین بیشتر از این نباید امید معجزه در دشتستان داشته باشیم ،نهایت معجزه نماینده ما تا در پاشنه خونه خودش میرسه
مهرداد 6 ماه قبل گفت:
ای بابا. قوم گرایی در این کشور بیداد میکنه. انگار جوان شایسته تبریزی یا خراسانی یا گلستانی هموطن ما نیست. وقتی تمام نماینده ها با طایفه بازی به منصب میرسند چه انتظاری میشه داشت . عزل و نصب هایی که سلیقه ای در راس امور تقسیم بندی میشه نهایتش ما با دعا و استخاره در پی حصول نتیجه ایم. سیستم از پایه خرابه. مقصر هیچ نماینده ای نیست.
بی طرف 6 ماه قبل گفت:
حقایق باید گفته شود هر چند تلخ برای خانم الماسی
فریده 6 ماه قبل گفت:
خدای بی انصافی شده در این یادداشت چون آقای خدری تمام تلاش خودش رابخاطر برطرف کردنه این تبعیض انجام داد ولی صدایی از سعادت و شهریاری بلند نشد و یا شاید طبق روایات آقای نماینده بیشتر دنبال قانون گذاری و رفع بیکاری اقارب خودشان بودند
اگر این روند ادامه پیدا کند شک نکنید که ریشه دشتستان رو در پارس جنوبی میخوشکونند. با درود به شرف مهدی یوسفی که یه تکونی به خودش دادو جلوی این جماعت به قیمت از دست دادن جایگاهش ایستاد
دوست 6 ماه قبل گفت:
نكته جالب توجه اين هست كه شما خواستيد خانم الماسي رو تخريب كنيد اما ناخواسته ايشون رو چهره اول استان در تمام مناسبات معرفي كرديد. درود بر الماسي كه حتي مخالفانش هم به قدرتش اذعان دارند
جناب کامنت دوست

فکر نمیکنم هدف تخریب الماسی بوده .اولا که بر طبق این گفته ها الماسی خودش از قدرت یوسفی بهره برده و دوما شفاف سازی شده که منافع استان را پیش پای منافع شخصی و در همکاری با نمایندگان خارج از استان قربانی کردن .این ضعف الماسی یا هر نماینده دیگه ای هست و نه قوت .
حامد 6 ماه قبل گفت:

بچه های شاغل منطقه ویژه بهترین گواهان این خیانت بزرگ در حق استان هستند و اگر یوسفی رو برداشتند فقط بخاطر پیشبرد اهداف شوم الماسی بود
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

جدیدترین اخبار

اخبار ورزشی

ایران و جهان